รายงาน: พิชิตภูสวนทราย เนิน 1408 จุดกางเต็นท์สูงสุดในอีสาน