คิวงานเสียงอิสาน ฤดูกาล 2562-2563

คิวงานเสียงอิสาน ฤดูกาล 2562-2563คิวงานเสียงอิสาน62
5 - 6 ตุลาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านพักเสียงอิสาน 555 บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เปิดฤดูกาล
14 ตุลาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
25 ตุลาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ้านยางเครือ ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด บุญกฐิน
27 ตุลาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานพระจันทร์หลากสี วันวานที่บ้านเพ บ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
28 ตุลาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำเเพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ป๋าช่วยพาม่วน)
8 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ ห้างเซฟมาร์ท(สำนักงานใหญ่) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
10 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานบุญสมมาบูชาน้ำ (ลอยกระทง) ริมบึงศรีฐาน จ.ขอนแก่น
11 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญกฐินเเละลอยกระทง วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม บ้านทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำเเพงเพชร
12 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านซับบอน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
16 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดไทยประกัน (เคหะบางพลี) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
22 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานศาลเจ้าตลาดบ้านกะลัน บ้านกะลัน ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
23 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานทำบุญ 100 วัน วัดป่าประชาสามัคคี บ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
30 พฤศจิกายน 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ ... รอยืนยันสถานที่ ... (ป๋าช่วยพาม่วน)

2 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดวังมะนาว ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
5 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานงิ้วศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

7 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานผ้าป่าเทพไหล วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านติ้วน้อย ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
12 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดเจริญศรี ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (รอยืนยันอีกครั้ง)

28 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดหนองกระทุ่ม ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
29 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดเเม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
31 ธันวาคม 2562 เสียงอิสาน แสดงที่ งานผ้าป่าสามัคคีสมเด็จฮักแพง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (รอยืนยันสถานที่)

1 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดนางออ บ้านนางออ ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ แสดงที่ วัดศาลาลำดวน บ้านศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
9 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
10 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานทำบุญ100วัน บ้านบอน ต.ตาเกษ อ.อุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

12 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
15 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านท่ากกต้อง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

18 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ คุ้ม๙เย็น บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
25 มกราคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดคูสีวนาราม บ้านบะเสียว ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

1 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
6 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดพระพุทธบาทนาหงส์ บ้านพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
7 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง บ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
8 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดพระเหลาเทพนิมิตร บ้านพนา ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
9 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานบุญไหว้พระธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

14 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานหอมแดงวังหิน บ้านขุมคำ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ
22 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน เเสดงที่ วัดปทุมมาวาส ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
23 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน เเสดงที่ วัดบ้านเขวาน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
24 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญเดือนสี่ บ้านหนองสะโน ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
28 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้าน ... ต ... อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
29 กุมภาพันธ์ 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญผะเหวด วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
1 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโพธิ์ศรีสำราญ บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดนธานี
6 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญผะเหวด วัดบูรพา บ้านวังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
7 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญผะเหวด วัดโพนทอง บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
9 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญผะเหวด วัดสระมณี บ้านผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

12 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ้านจาน(หลวงปู่หมุน) บ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
14 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว-ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
29 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองศาลา วัดป่าโป่งเกตุ บ้านโป่งเกตุ ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
30 มีนาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานขอบคุณลูกค้า หจก.ต้นบุญรวย55 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (รอยืนยันสถานที่อีกครั้ง)

9 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดจำปาทอง บ้านหนองยางคำ ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (รอยืนยันอีกครั้ง)
11 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่ารัตนพรชัย บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
12 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดศรีหนองปลาขาว บ้านหนองปลาขาว ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
13 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโนนทราย บ้านเมืองกลาง ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี บ้านโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
16 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ต.ก้านเหลือง อ.เเวงน้อย จ.ขอนแก่น
17 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการหลวงพ่อพระใสและบุญสงกรานต์ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
18 เมษายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประเพณีสรงน้ำพระ วัดนากลาง บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

2 พฤษภาคม 2563 แสดงที่ งานทำบุญและอุปสมบท บ้านยานาง-โนนเเต้ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

24 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านวารีสวัสดิ์ ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
26 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองอายุวัฒนมงคล วัดสว่างวารีรัตนาราม บ้านวารีรัตน์ ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

13 เมษายน 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดบ่อชะเนง บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
14 เมษายน 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
15 เมษายน 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองแก ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด