รอยพระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง

รอยพระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง

เป็นรอยติดอยู่กับเพดานถ้ำมีลักษณะคล้ายรอยเท้า มีขนาดกว้างราว 2 ฟุต ยาว 3 ฟุต ชาวบ้านส่วนมากเข้าใจว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระเจ้า จึงเคารพนับถือกันมาก มีงานเทศการฉลอง ในวันเพ็ญเดือน 3 หรือเดือน 4 ในปีอทิกมาส (8 สองหน) ทุกปีพุทธบาทนี้ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร
แหล่งที่มา
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย
นายฐานันคร ศรีสุธรรม