เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูหลวงเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตรป่า ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย และยังเป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ดีที่สุด อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย
พบ 1-1 จาก 1รายการ