เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูหลวงเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตรป่า ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย และยังเป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ดีที่สุด อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย