แผนที่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด