สถานศึกษา ในจังหวัดเลย ผลการค้นหา 1-10 จาก 30

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ ที่ตั้งของสถานศึกษาในจังหวัดเลย

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130
หมวด: สถานศึกษา

โรงเรียนวังทรายขาววิทยา หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130 11/22/2016 5:38:17 AM