ข้อมูลประจำอำเภอ ในจังหวัดเลย ผลการค้นหา 1-10 จาก 14

รวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา คำขวัญ ที่ตั้ง และอาณาเขต เกี่ยวกับ "อำเภอ" ในจังหวัดเลย

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ
หมวด: ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2531 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองเป็น 11/6/2016 6:25:50 AM