วัดมหาธาตุ

Chiang Khan, Chiang Khan District, Loei 42110, Thailand
วัดมหาธาตุ
อำเภอเชียงคาน พระยาศรีอรรคฮาด เป็นผู้สร้าง ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2197 มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ 2 สิ่ง คือ วิหารเก่าผนังภายนอกด้านหน้า มีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระเวสสันดรชาดก อีกหลังหนึ่งคืออุโบสถนั้นเป็นสถาปัตยกรรม ผสมผสานอยุธยา ล้านช้าง และรัตนโกสินทร์ หน้าปัน และคันทวย เป็นไม้สลักลายสวยงามแปลกตามาก นอกจากนั้นยังมีจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วย

สถานที่ตั้ง
วัดมหาธาตุตั้งอยู่ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน เลย 42110
พิกัด 17. 895177, 101.657216

การเดินทาง
เริ่มต้นเดินทางจากอำเภอเมืองเลย (หน้าศาลากลาง) ใช้เส้นทางหมายเลข 201 ถนนเลย-เชียงคาน ไปยังอำเภอเชียงคาน ระยะทาง 50 กิโลเมตร เมื่อถึง 3 แยกอำเภอเชียงคาน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 211 ตรงไปตามเส้นทางอีกประมาณ 550 เมตร วัดมหาธาตุจะอยู่ซ้ายมือ

แหล่งที่มา
หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย
นายฐานันคร ศรีสุธรรม