โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 6 บ.บ้านท่อน ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร:
0
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ชื่อสถานศึกษา:โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 บ้านบ้านท่อน ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทร. :
อีเมล์:

ทางเข้าสถานศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก