โรงเรียนบ้านนาทุ่ม

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 2 บ.แก่งม่วง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร:
042870121
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา:โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทร. : 042-870121
อีเมล์: gangmuang@gmail.com

ทางเข้าสถานศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก