ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมชัย อินทรชัยศรี

ที่อยู่:
1 หมู่ 3 บ้านโคกใหญ่ ตาดข่า หนองหิน จังหวัดเลย 42190
โทร:
0862206323
ไลน์ไอดี:
-
เว็บไซต์:
http://www.facebook.com/LoeiCSL
ที่อยู่:
1 หมู่ 3 บ้านโคกใหญ่ ตาดข่า หนองหิน จังหวัดเลย 42190
โทร:
0862206323
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
https://restaurant-22334.business.site/
-
http://www.facebook.com/LoeiCSL
แผนที่ Business Code: 549674