สถานีทดลองพืชไร่เลย

ที่อยู่:
ตำบล นาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร:
-
ไลน์ไอดี:
-
เว็บไซต์:
http://oard3.doa.go.th/loei/
ที่อยู่:
ตำบล นาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร:
-
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
https://restaurant-22334.business.site/
-
http://oard3.doa.go.th/loei/
แผนที่ Business Code: 138795