แผนที่ วัดสันติวนาราม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482โดยพระครูพิทักษ์สังฆการเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้นเดิมชื่อว่า "วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญวาส"

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด