แผนที่ วัดศรีพนมมาศ (วัดโท่ง) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กำแพงวัดงดงามด้วยภาพพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวเชียงคานมีประตูเข้าออก 2 ด้าน

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด