แผนที่ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ วิหารเก่าแก่ คู่เมืองเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2197 มี จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระเวสสัน

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด