แผนที่ วัดวัดมัชฌิมาราม (ป่ากลาง) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด คือ วัดกลางและวัดป่า แต่วัดกลางซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด