แผนที่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน บอกเล่าประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขน

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

แผนที่ แนะนำ

แผนที่ ล่าสุด