แผนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนชัยยนต์ ปืนวิฑูรย์ สาขาหนองหิน