แผนที่ ข้อมูลสำหรับนักเดินทางเพื่อร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเยือนถิ่นดี๊ดี 17 ถึง 19 มิถุนายน 2560