เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมตรวจดูสถานที่สร้างสกายวอล์ค