นักท่องเที่ยวแห่รวมงานชมรถบุปผชาติ ที่ ภูเรือ ส่งท้าย ปี 2559