ชมอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอก ที่ภูบ่อบิด


เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย