ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2562เอ.พี.การไฟฟ้า เมืองเลย