กำหนดการเปิดงาน ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561