เที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดเลย ผลการค้นหา 1-10 จาก 27

แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเลย พิพิธภัณฑ์ วัด พระธาตุ สถานที่สักการะ ฯลฯ

หลวงพ่อองค์แสน (พระเจ้าฝนแสนห่า)
สถานที่สักการะ

หลวงพ่อองค์แสน(พระเจ้าฝนแสนห่า)พระพุทธรูปฝนเสนห่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยวโลหะชนิดสำริดศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22-23 ฐานสูง 16 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 3.4-5 เซนติเมตรกรมศิลปากร...

รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน
สถานที่สักการะ

รอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็นรอยเท้าบนหินกำพร้า กว้าง 1 ศอก ยาว 1 วา มีรูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงๆรอยพระพุทธบาทนี้ ตั้งอยู่บนไหลเขาภูควายเงิน บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จึงเชื่อว่า...