เมืองเลย ในจังหวัดเลย ผลการค้นหา 1-6 จาก 6

รวมที่เที่ยวเมืองเลย ห้วยกระทิง ภูบ่อบิด ฯลฯ

พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อหิน)
สถานที่สักการะ

วัดศรีสุธาวาส พระอารามหลวง พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง(หลวงพ่อหิน) เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 16 ค้น...


การค้นหาที่เกียวข้องกับ "เมืองเลย"
เที่ยวเลย , ที่เที่ยวเมืองเลย , ห้วยกระทิง , ภูบ่อบิด , ภูพุทโธ , ที่เที่ยว ในเมือง , ที่เที่ยวหน้าฝน , ที่เที่ยว อำเภอเมืองเลย