พระธาตุ ในจังหวัดเลย ผลการค้นหา 1-5 จาก 5

-

จารึกพระธาตุศรีสองรัก
สถานที่สักการะ

จารึกพระธาตุศรีสองรัก วัดพระธาตุศรีสองรัก ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา แต่มีคณะพ่อแสน นางแต่ง เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และมีข้าราชการ ชาวบ้าน เป็นผู้ดูแล ชาวเลย และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพ...