ห้วยกระทิง

ผ่านมา 7 เดือน
จำนวนผู้ชม 736 ครั้ง

"ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง" สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม

"ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง" สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

     

สถานที่ตั้ง

            อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ตั้งอยู่ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

            จุดพิกัด 17.501392,101.603855


การเดินทาง

            เดินทางผ่านถนน หมายเลข 21 (ถนนเลย-ด่านซ้าย) ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ซึ่งจะมีศาลาตั้งอยูี่บริเวณทางแยกเพื่อเข้าไปสู่ "อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง"

ทางเข้าเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง


เวลาเปิดบริการ

 • แพเพื่อนพ้อง                        เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพไผ่งาม                                เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพพ่อบ้านระเริงชล           เปิดบริการ  08.00-18.00 น.
 • แพแม่บ้านห้วยกระทิง       เปิดบริการ  08.00-18.00 น.
 • แพบ้านสวน                            เปิดบริการ  08.00-18.00 น.
         

ค่าบริการ

 •  ค่าบริการ แพเพื่อนพ้อง  

 แพเล็ก ไม่เกิน 4 คน เบอร์ (1,2)                ราคา 200  บาท        ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ    500 บาท

 แพกลาง ไม่เกิน 10 คน เบอร์ (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)             ราคา  300  บาท        ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ    800 บาท

 แพใหญ่ ไม่เกิน 20 คน เบอร์ (91,92)       ราคา 400  บาท        ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ    1,200 บาท

 แพพิเศษ   ไม่เกิน 30 คน เบอร์ (99)          ราคา 600 บาท         ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ    1,500 บาท •  ค่าบริการ แพไผ่งาม

แพเหมาลำ นั่งได้ทั้งวัน ราคามีตั้งแต่ 200 300 400 500 600 700 800 บาท

*ไม่มีค่าชั่วโมง กรณีช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จะมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 100 บาทและขอจำกัดเวลาการนั่ง แพละไม่เกิน 2  ชั่วโมง

 •    ค่าบริการ แพพ่อบ้านระเริงชล  

แพกลาง        ราคา 350 บาท        

แพใหญ่         ราคา 600 บาท

* ไม่คิดค่า ชั่วโมง/มีห่วงยาง และชูชีพให้

 • ค่าบริการ แพแม่บ้าน ห้วยกระทิง

แพเล็ก            ราคา  350  บาท            เหมาแพ  700  บาท

แพใหญ่           ราคา  520  บาท            เหมาแพ  900  บาท

 • ค่าบริการ แพบ้านสวน

แพกลาง        ไม่เกิน  15  คน            ราคา  350  บาท 

แพใหญ่          ไม่เกิน  30  คน            ราคา  650  บาท

*ไม่มีค่าชั่วโมง/มีห่วงยางและชูชีพให้ กรณีช่วงเทศกาล มีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 150 บาท

*ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2560


ที่กิน

 • ร้านอาหารแพเจ้าขุนทอง
 • แพเพื่อนพ้อง
 • แพไผ่งาม
 • แพพ่อบ้านระเริงชล
 • แพแม่บ้าน ห้วยกระทิง
 • แพบ้านสวน
 • แพริมบึง


เบอร์โทรศัพท์

 • แพเพื่อนพ้อง                        เบอร์โทร  089-9643938
 • แพไผ่งาม                                เบอร์โทร  089-2763075
 • แพพ่อบ้านระเริงชล           เบอร์โทร  080-8109313
 • แพแม่บ้านห้วยกระทิง       เบอร์โทร 087-2230785
 • แพบ้านสวน                            เบอร์โทร  080-7606357


ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : บารา'เบลล ลล์


ติดต่อ: ห้วยกระทิง


ที่อยู่: ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้