ค้นหา 1,988 ครั้ง

โรงเรียน ที่ จังหวัดเลย

พบ 91-105 จาก 197 รายการ

โรงเรียนบ้านหาดพระ
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านหาดพระ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านหาดพระ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โรงเรียนบ้านขอนแก่น
หมู่ที่ 10 บ้านเพชรโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

หมู่ที่ 10 บ้านเพชรโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โรงเรียนบ้านเลิง
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเลิง ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเลิง ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านสงาว
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านปากเนียม
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านปากเนีย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านปากเนีย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านปากปัด
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปากปัด ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปากปัด ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหาดคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหาดคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านปากมั่ง ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านปากมั่ง ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยขอบ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยขอบ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โรงเรียนบ้านน้ำพาน
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

โรงเรียนบ้านหนองปกติ
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140