พบ 1,911-1,919 จาก 1,919

เลย ที่ จังหวัดเลย

ค้นหา 22,186 ครั้ง

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.