ค้นหา 29,212 ครั้ง

เลย ที่ จังหวัดเลย

พบ 1,921-1,926 จาก 1,926 รายการ

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.