พบ 11-20 จาก 41

เชิงวัฒนธรรม ที่ จังหวัดเลย

ค้นหา 3,434 ครั้ง

หลวงพ่อองค์แสน (พระเจ้าฝนแสนห่า)

พระพุทธรูปฝนเสนห่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยวโลหะชนิดสำริดศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22-2