-

วัด ที่ จังหวัดเลย

พบ 241-255 จาก 1,739 รายการ

อธิการบดี ให้กำลังใจ นศ.ในการซ้อมการแสดงโขน

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้กำลังใจนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการซ้อมการแสดงโขน


การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ "วัด"
-