พบ 1,861-1,870 จาก 2,032

ข้อมูล ที่ จังหวัดเลย

ค้นหา 21,372 ครั้ง

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั