ค้นหา 29,451 ครั้ง

ข้อมูล ที่ จังหวัดเลย

พบ 2,026-2,040 จาก 2,042 รายการ

ประวัติอำเภอผาขาว : ข้อมูลประจำอำเภอ

ประวัติอำเภอผาขาว : เดิมอำเภอผาขาว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จนกระทั่งเมื่อปี พ.