แหล่งโบราณคดีในจังหวัดเลย มีอยู่หลายแห่ง แต่หลักๆแล้ว คนจะรู้จัก อยู่ 5 แห่งคื่อ พระธาตุศรีสองรัก ,วัดท่าแขก ,วัดมหาธาตุ ,เขาผาบิ้ง ,วัดถ้ำผาปู่ เป็นต้น

แหล่งโบราณคดี ที่ จังหวัดเลย

พบ 1-3 จาก 3 รายการ

ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดเลย : จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 2

จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 2 เป็นหลักฐานที่สำคัญ ได้บอกความเป็นมาของวัดห้วยห้าวนี้ว่า เป็นวัดหลวงในราชอ

ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดเลย : จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 1

จารึกวัดห้วยห้าวหลักที่ 1 จารึกด้วยหินชนวน อักษรไทยน้อย จารึกเมื่อ จ.ศ. 969 หรือราว พ.ศ. 2150 จำนวนอ


การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ "แหล่งโบราณคดี"
พระธาตุศรีสองรัก , วัดท่าแขก , วัดมหาธาตุ , เขาผาบิ้ง , วัดถ้ำผาปู่โบราณสถาน ภาค ใต้ , โบราณสถาน ภาค อีสาน , โบราณสถาน , โบราณสถาน ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ , โบราณสถาน ของ ไทย , โบราณสถาน ใน ประเทศไทย , โบราณสถาน ภาค เหนือ , โบราณสถาน เชียงใหม่ , ประวัติ โบราณสถาน ของ