แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีในจังหวัดเลย มีอยู่หลายแห่ง แต่หลักๆแล้ว คนจะรู้จัก อยู่ 5 แห่งคื่อ พระธาตุศรีสองรัก ,วัดท่าแขก ,วัดมหาธาตุ ,เขาผาบิ้ง ,วัดถ้ำผาปู่ เป็นต้น