ประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเลย มีหอยู่หลายแห่ง ที่รู้จักกันก็จะมีพระธาตุศรีสองรัก ,พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย,วัดศรีโพธิ์ชัย,วัดโพธิ์ชัยนาพึง เป็นต้น