ความเชื่อ

ความเชื่อนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ ชาวจังหวัดเลยนั้น ความเชื่อเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นประเพณี หรือ พิธีกรรม