ใส่บาตรข้าวเหนียว ของคน เชียงคาน ที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยปี


น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO