ภาพถ่ายริมทาง

ภาพถ่ายริมทางของสมาชิกคนจังหวัดเลยที่จะบอกเล่าเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก การท่องเที่ยวที่แสนประทับใจ