การเดินทาง ไปด่านซ้าย มุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี