เลาะถนนคนเดินริมกุดป่อง ถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ


น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO