งานบุญประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 28-31 มกราคม 2561