คิวการแสดงกลางคืน งานหอการค้าแฟร์ ณ ริมลำน้ำกุดป่อง เมืองเลย