เชิญร่วมงาน “ตลาดล้านช้างชั่วคราว” สนับสนุนการค้าการขายชายแดน ด่านพรมแดนไทย-ลาว นากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย