โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญได้รับมอบไก่พันธุ์ไข่ 10 ตัว