เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ โรงพยาบาลเลย ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ หอประชุม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย