แปลกดี! ชาวบ้านใน อ.นาแห้วรองน้ำที่ไหลจากป่ากินดื่มนานกว่า 40 ปีไม่เคยป่วย