เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน